Single events zevenhuizen

Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon, foreslog, at arter kunne adskille sig til forskellige organismer, og Erasmus Darwin foreslog, at alle varmblodede dyrearter kunne have nedstammet fra en enkelt mikroorganisme (eller "filament").

Darwin udviklede sin teori om "naturlig selektion" i 1838 og var fremefter i gang med at skrive sin "store bog" om emnet, da Alfred Russel Wallace sendte ham en lignende teori i 1858.

Evolution er det engelske ord for forandring/udvikling.

I modsætning til disse materialistiske synspunkter, forstod Aristoteles alle naturlige ting, ikke kun levende ting, som værende ufuldkomne enteleki af forskellige faste naturlige muligheder, kendt som "former", "ideer" eller (i latinske oversættelse) "arter" .

Disse ideer blev fordømt af etablerede naturalister som spekulation som manglede empirisk støtte.

Især Georges Cuvier insisterede på, at arter var uafhængige og fastlagte og deres ligheder afspejlede guddommelige planlægning for speficikke funktionelle behov.

Leave a Reply